E1_Map_HEB_2.jpg

בקליק אחד, 

עוצרים את הטירוף

לצירוף שמך להתנגדות לבנייה ב-E1

הצטרפת בהצלחה

הם רוצים לחסל את הסיכוי לשלום.

יחד איתך, אנחנו מתכוונים לעצור אותם.

שתפו בפייסבוק ותמכו במאבק!

לצירוף שמך להתנגדות לבנייה ב-E1

הצטרפת בהצלחה

שתפו בפייסבוק ותמכו במאבק!

איך שומרים על הסיכוי לשלום ב-30 שניות?

מתנגדים לבנייה ב-E1

E1 חיוני לפלסטינים כמו שגוש דן חיוני לישראלים.

בנייה ב- E1 תביא לפגיעה אנושה ביכולת ההתפתחות של מדינה פלסטינית או כל מרחב פלסטיני עצמאי. זוהי עתודת הקרקע היחידה בלב המרחב של שלוש הערים המרכזיות בגדה - רמאללה-ירושלים המזרחית-בית לחם, והמקום היחיד בגדה שבו תתאפשר התפתחות של מטרופולין עירוני חיוני לצמיחה כלכלית, תעסוקה ופיתוח. בנייה ב- E1 תחמיר תופעות של עוני ונחשלות פלסטינית גם בטווח של עשורים מהיום.  

בנייה ב- E1 עלולה למנוע את האפשרות להגיע להסדר מדיני.

השטח הזה חיוני להתפתחות של מדינה פלסטינית בת קיימא, וקיים קונצנזוס בקהילה הבינלאומית ובקרב כל מי שמעורב במהלכי המו"מ הישראלי-פלסטיני, שאסור לאפשר בנייה ישראלית בשטח.

בנייה ב- E1 היא צעד שמקדם בשטח מציאות של סיפוח חד-צדדי.

תכנית טראמפ ומהלכי הסיפוח החד-צדדיים מבקשים לדחוק את הפלסטינים אל תוך מובלעות נפרדות ומבודדות, כשהם מוקפים מכל עבר באזורים שבשליטה ישראלית. בנייה ב- E1 תקדם את המציאות הזו בדיוק, ואת אותן השלכות קשות.

בנייה ב-E1 תחליש את ירושלים.

אפילו מנקודת המבט של האינטרס הישראלי הצר, הקמת ההתנחלות המתוכננת ב-E1 תהיה כרוכה בעלויות כספיות עצומות ותזיק להתפתחות של ירושלים המערבית. כיום כבר מוסכם על ידי כל גורמי התכנון כי הקמת פרברים פוגעת בראש ובראשונה בערים הגדולות הסמוכות.

בנייה ב-E1 תפגע באינטרס הישראלי לשמר אפשרות להגיע לשלום בעתיד. 

WhatsApp Image 2020-07-20 at 20.55.06.jp

במבט ממערב לכיוון מזרח

כיצד אוכל לעזור?

לצירוף שמך להתנגדות לבנייה ב-E1

הצטרפת בהצלחה

שתפו בפייסבוק ותמכו במאבק!

photo5846027368844604515.jpg
photo5827760439143019293.jpg
לוגו שלום.png
עירעמים.png